Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en samhällelig stödinsats förbehållen människor med stora, varaktiga funktionshinder, som får betydande konsekvenser för den totala livsföringen. Insatsen söks av den enskilde - helt själv eller med Inre Krafts kostnadsfria hjälp hos kommun, Försäkringskassa, eller bägge.

Efter bedömning av den enskildes behov fattas ett beslut av myndigheten om insatsen godkänns. Blir beslutet positivt är den enskilde beviljad insatsen som brukar uttryckas som en viss summa timmar per 6 månader.

Därefter väljer den enskilde en leverantör, som kan vara Inre Kraft vilken i sin tur lägger upp en genomförandeplan utifrån den enskildes unika önskningar, behov, mål och därefter sätter igång med insatsen under ett förhoppningsvis livslångt samarbete, på den enskildes villkor, med kontinuerlig kontakt i vardagen för att hela tiden säkerställa att insatserna ligger an mot behoven