Sjukgymnastik med kontinuitet

Sjukgymnastik är ett av de grundläggande elementen inom rehabilitering och den förmodligen mest framgångsrika terapiformen för att utöka eller bevara funktionsförmåga vid fysiska funktionshinder. Samtidigt har individer, med stora och svåra fysiska funktionshinder svårt att via landstinget få kontinuitet i sin nödvändiga rehabilitering. Vi erbjuder våra kunder kostnadsfria rehabiliteringsinsatser, utförda av legitimerad sjukgymnast upp till tre gånger per vecka, i den miljö som passar bäst för kunden.

Vi riktar rehabiliteringen mot de konkreta mål som sätts utifrån de unika behov kunden uppvisar. Det exakta behovet bedöms och utformningen sker i samråd mellan Inre Kraft och kunden.

Kontaktpersoner

Patrik Strandberg
070-335 81 43
patrik.strandberg@inrekraft.se

Joacim Stolz
070-335 81 47
joacim.stoltz@inrekraft.se