Konduktiv pedagogik

Bild: Albin, 13 år, tycker det är kul med träning. Här med sin personliga assistent Robin Holmström.

Som kund hos Inre Kraft får du kostnadsfritt tillgång till kurser i konduktiv pedagogik. Vi genomför utbildningarna i Norrbotten och Västerbotten. Kurserna leds av erfarna så kallade Konduktorer från Ungern.

Vad är konduktiv pedagogik?
Petö-metoden skapades av den ungerska läkaren Andràs Petö på 1940-talet och har anpassats till hälso- och sjukvård under senare tid. Metoden används främst för att stödja och hjälpa barn, ungdomar och vuxna med neurologiska funktionshinder.

Utmärkande för konduktiv pedagogik är att konduktorn använder sina kunskaper ur ett helhetsperspektiv, både i teori och praktik. De lägger stor vikt vid dialog och samarbete med alla som verkar runt den funktionshindrade; familj, vänner, läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter, boendepersonal med flera. Detta samarbete är inte minst viktigt för att våra brukare, genom kontinuerlig träning, ska få nytta av sina nyvunna färdigheter i vardagens olika situationer.

Gruppen är en viktig del av pedagogiken och stöder den sociala och kommunikativa utvecklingen. All träning, även i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov.

Nu kör vi en kurs i boden.

Som kund hos Inre Kraft får du kostnadsfritt tillgång till kursen som leds av erfarna så kallade Konduktorer från Ungern som är svensktalande.

När:

29 juli -9 augusti 2013, Måndag-fredag.

Lämplig åldersgrupp:

3år och uppåt.

För frågor och bokning kontakta:

Kundservice, 0921-664 30, kundservice@inrekraft.se