Hur blir du kund hos oss

Vi tar emot kunder som:

  • Har ett beslut om personlig assistans
  • Eller som är i begrepp att ansöka om assistans

Vi hjälper dig kostnadsfritt genom hela ansökningsförfarandet fram till ett förhoppningsvis färdigt beslut.

Med ett färdigt beslut om personlig assistans sätter vi oss tillsammans ned och tittar på:

  • Hur du vill att din assistans skall användas.
  • Vilka tjänster du är intresserad av, respektive tror dig kunna sköta själv. Sammanfattar detta i en gemensam genomförandeplan och uppdragsbeskrivning.
  • Startar igång verksamheten, igen, på dina villkor, ingen annans
  • Följer upp densamma kontinuerligt för att säkerställa att densamma ligger an mot dina unika behov

Vi är tämligen säkra på att vi, till slut, oaktat om dina behov är stora, eller små, svåra, eller mindre svåra, består i att enbart familjemedlemmar, eller en stor extern personalgrupp skall arbeta runt dig, vill ta dig upp på Kilimandjaro, eller bara vara hemma kan ge Dig sammantaget bättre förutsättningar än någon annan kan.

Vi är tämligen säkra på det då vi tycker att vi bevisat det i drygt 10 år genom att hela tiden bygga unika assistanser, för unika människor.

Kontakta oss så kan vi berätta hur.

Lennart Eman, lennart.eman@inrekraft.se 0921-66432, 070-3135142

Bernt Svarvare, bernt.svarvare@inrekraft.se, 070-663 63 79

Mattias Hjelte, mattias.hjelte@inrekraft.se, 0921-664 35, 070-313 51 45