Autism - att arbeta tillsammans

Vi arbetar aktivt med beteendeproblematik. Vi tycker att självständighet, livskvalité och fungerande relationer med andra människor är självklara rättigheter för alla. Hos oss har ålder ingen betydelse och diagnosen står ej i fokus. Inlärning har inget tak - alla kan lära sig att lära!

Att kunna fråga om något man vill ha, eller be om hjälp, är något som alla vill kunna, men inte alltid kan. Alla har rätt få lära sig det. Att kunna säga att man vill vara tillsammans med någon men också få vara i fred när man behöver, är också en viktig kunskap. Andra saker som kan vara svåra att förstå är ”om en stund – vänta” och förändringar, vad ska ske när, var, hur och med vem?

Mål med arbetet

Alla har unika behov att tillgodose för att vardagen ska bli så bra som möjligt. Många fysiska och psykiska hinder kan övervinnas genom träning. Med individuellt anpassad kommunikation arbetar vi tillsammans med personen och teamen runt denne, mot nya färdigheter och ökad självständighet.

Vi lär individen att lära

Vi arbetar efter en strukturerad pedagogik med individuella inriktningsprogram och individuellt uppsatta mål. Vår modell bygger på att utveckla förmågan att själva kommunicera med omgivningen och förmågan att lära på egen hand. Våra centrala verktyg för att nå målen är kognitiv träning och positiv förstärkning. Lärande är roligt!

Varje assistansteam har upprättade rutiner för dokumentation och återkommande utvärderingar. Med hjälp av dessa bedömningar sker en kontinuerlig anpassning av utbildningsnivån.

Individuell handledning

Det grundläggande teoretiska synsättet i handledningen är baserat på tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi (KBT). Välutbildade och specialiserade medarbetare är viktigt för att kunna bedriva en verksamhet för personer med autism. De måste förstå de problem som personer med autism kan ha. Verksamheten bygger på att vår personal kan påverka resultatet, ta eget ansvar och egna initiativ.

Upplägg och praktiskt arbete

Trygghet i personens vardag uppnås genom likadant bemötande oberoende av assistent och genom ett nära samarbete med de anhöriga.

Inre Kraft startar upp assistansteamen och rekryterar lämplig personal beroende på behov. Varje team har egen arbetsledning, men personalen handleds fortlöpande och utbildas av Inre Krafts handledningsteam.

Kompetens

Vårt handledningsteam består av beteendevetare och handledare med lång erfarenhet av praktiskt arbete med beteendeproblematiken kring autism.

Arbetsmodellen särskiljer sig främst genom att vi arbetar med kontinuerlig handledning av individen och de personer som finns i dennes närhet, i form av assistenter och anhöriga.

Handledning autism

Stina Lundberg
070-663 63 14
stina.lundberg@inrekraft.se

Rosita Heikkilä
070-663 69 97
rosita.heikkila@inrekraft.se