Effektiv administration ger utrymme

Vår grundinställning till personlig assistans är att lägga så stora resurser som möjligt och så stor beslutsmässighet så nära kunden som möjligt. Det ger kunder och assistenter ett ökat medbestämmande och bättre möjligheter att styra över sitt liv och sin arbetssituation. För att nå så långt som möjligt i denna process är administrationens lyhördhet och effektivitet avgörande.

Unikt

Vi har som enda assistansföretag i landet förtroendet att elektroniskt signera tidsdokument gentemot Försäkringskassan. Detta sker i en obruten kedja mellan den beviljade assistanstiden och assistenternas lön.

Med en effektiv administration skapar vi utrymme för högre löner och bättre villkor, vilket i förlängningen ger mer motiverade assistenter och bättre stödinsatser hos brukaren.