Inre Krafts grundtanke

Personlig assistans är under vissa omständigheter en rättighet för dig som på ett eller annat sätt är funktionshindrad. Denna rättighet inryms i LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade samt LASS – lagen om assistansersättning. Lagen innebär sammanfattningsvis att den som är funktionshindrad och i behov av hjälp med lagstadgad bakgrund skall ha möjlighet att leva ett så fritt och självständgt liv som möjligt. För att så ska kunna ske är det bland annat en rättighet att erhålla personliga assistenter efter uppskattat behov.

Inre Krafts målsättning är att tillgodose Ditt unika behov av personlig assistans. Vår idé är att erbjuda en helhetslösning där insatserna av de assistenter Du känner dig trygg med tillsammans med ger dig möjligheten till ett liv på dina villkor.

Vi åtar oss allt från stora verksamheter, med stora behov, dygnet runt till mindre uppdrag där egentligen enbart familjen är inblandad. Vi har ett av branschens mest effektiva administrativa system att falla tillbaka på, och, en driftsorganisation med duktiga tjänstemän, med lång erfarenhet av branschen, beblandat med spetskompetens inom rehabilitering och KBT vilket medför att vi kan åta oss egentligen vilka uppdrag som helst. Därtill är vi erkänt duktiga på att företräda våra kunders behov gentemot aktuella myndigheter. Du berättar vilka dina behov är, vi berättar hur vi löser dom.

Rehabilitering

Många människor med funktionshinder har ett rehabiliteringsbehov och uttalad vilja till rehabilitering. Samtidigt är samhällets resurser för detta i viss mån begränsade varav de faktiska insatserna ofta uteblir. Inre Kraft har en ägarstruktur som genomgående består av legitimerade sjukgymnaster. Vi har även sjukgymnaster anställda för att Du som brukare av våra tjänster ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser upp till 3tim/vecka.