IK Bemanning

Kontakt

Telefon: 0921-664 30

Jour : 070- 279 80 02  (06:00-09:00, 16:00-22:00)

Mail: avvikelser@inrekraft.se

 

Anette Lifbom, Personaladministratör

FÖRÄLDRALEDIG TOM 1 MAJ 2017

Mail: anette.lifbom@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Emelie Eman, Personaladministratör

Mail: emelie.eman@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Maria Wikström, Personaladministratör

Mail: maria.wikstrom@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Lina Thomelius, Personaladministratör

Mail: lina.thomelius@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Elina Nordin Selbergh, Personaladministratör

Mail: elina.nordinselberg@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Ivan Larchenkov, Personaladministratör

Mail: ivan.larchenkov@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Åsa Larsson, Personaladministratör

Mail: asa.larsson@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Hanna Öhlund, Personaladministratör

Mail: hanna.ohlund@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

 

 

Jakob Unaeus, Personaladministratör

Mail: jakob.unaeus@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30

  

 

Sara Lindahl, Personaladministratör

FÖRÄLDRALEDIG TOM SLUTET 2017

Mail: sara.lindahl@inrekraft.se
Tel: 0921-664 30