Organisation

Inre Kraft strävar efter att hålla en så platt organisation som möjligt – där beslutsvägarna är korta och kommunikationen tydlig. Du som kund, med dina assistenter är de som står i fokus för alla insatser.

Ansvarig över hela organisationen är VD, och vice VD, som framförallt skapar de strukturer och rutiner som företagets verksamhet vilar på. Företagets ledningsgrupp utgörs av VD, vice VD, kundservicechef, verksamhetschef och Ek/adminchef.