Inre Kraft personlig assistans

Inre Krafts målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans - vi har lika många olika typer av verksamheter som vi har kunder, då det är du som kund som berättar HUR verksamheten skall bedrivas, och vi agerar på ditt uppdrag i en gemensam överenskommelse rörande allt från hur insatserna skall disponeras tidsmässigt, till vem eller vilka som skall arbeta med dig, eller vara din kontakt.

Genom att placera besluten nära kunden, erbjuda en helhetslösning med insatser av assistenter kunden själv har valt, och känner sig trygg med, tillsammans med unika möjligheter till rehabilitering, handledning och juridisk företrädan tror vi oss erbjuda den sammantaget bästa tjänsten inom branschen, för just dig.

Läs mer i underrubrikerna ovan vad vi kan göra för dig som kund och brukare av personlig assistans, vad det innebär att arbeta som personlig assistent hos oss, och om Inre Krafts syn på personlig assistans i största allmänhet.