Våra värderingar

Inre Krafts ständigt levande målsättning är att leverera Sveriges bästa omsorgstjänster, dygnet runt, varmt och välmenande. Denna ambition vilar på ett par enkla antaganden och centrala ledord.

Enkelhet

Du ska erbjudas en personlig assistans som Du finner är god, som aldrig inkräktar på ditt liv i övrigt och som aldrig är längre än ett telefonsamtal bort. Oavsett tid på dygnet. Vi är ödmjuka och hyser respekt för dina krav, tankar och frågeställningar. Här är verksamhetsansvariga och delägare samma personer.

Rättighet

LSS är en rättighetslag, ditt funktionshinder berättigar dig därmed till en assistans som utgår från dig och dina behov, förväntningar, föreställningar och mål - inte från någon annans.

Inre Kraft lägger stor vikt vid att din personliga assistans formas efter ditt specifika behov, dina unika förväntningar och mål. Vi kvalitetssäkrar därför detta genom regelbunden uppföljning tillsammans med dig och dina assistenter.

Närhet

Inre Kraft är snarare ett stort småföretag än ett litet storföretag. Med det menas att vi har en tydlig verksamhetsidé och tydliga verksamhetsprocesser. Detta innebär att Du som brukare sätts i fokus och din unika vilja, dina förväntningar och mål beaktas och hanteras omgående. Då ledning och ägare finns i den dagliga verksamheten säkerställs att kommunikationsvägarna är korta och direkta.

Öppenhet

Din assistans handlar om dig, och ditt liv, på dina förutsättningar, utifrån gemensamt uppsatta ramar vilket är en andemening som även gäller våra medarbetare. Vi finns till för dig, inte du för oss och vår verksamhet är fullt transparent för dig, oaktat frågeställning om vår gemensamhet