Tjänster

De tjänster du har fått beviljat i ditt biståndsbeslut levereras av människor som du vill ha och har ett förtroende för, på ditt sätt, med din integritet som ledstjärna. Till detta får du, om du så önskar, rehabiliteringsinsatser av legitimerad sjukgymnast i ditt eget hem, utifrån ditt unika behov.