Personalen

Vi ser, och har alltid sett vår personal som en kundkategori. Att du som anställd har kollektivavtalstillhörighet ser vi som en självklarhet, att dina pensionspremier inbetalas likaså. Därpå försöker vi alltid ge dig din arbetsmarknads bästa anställningsvillkor och ett stort värde som individ i familjen.