Har Storleken Betydelse?

Vi tror det. Hemtjänst är en verksamhet som kan ställa ganska stora krav på leverantören avseende personalansvar, logistik, ekonomi och ansvaret gentemot dig som kund att verkligen leverera den service DU vill ha. Med ett av landets kanske smartaste administrativa system, runt 500 duktiga medarbetare från 10-talet nationaliteter och snart 10 års erfarenhet i bagaget tror vi oss vara väl rustade för att ge dig det du vill ha.

Seriöst Och Generöst

Är våra ledstänger i allt vi gör och har gjort. Kundens och medarbetarnas mervärden är viktigare än den sista raden i resultatrapporten. Vår effektiva administration skapar utrymme för högre löner och bättre villkor, vilket i förlängningen ger mer motiverade medarbetare och bättre insatser hos våra kunder.

Företaget

Vi är ett Bodenföretag, grundat av två sjukgymnaster, som levererat trygga, nära, innehållsrika vård- och omsorgstjänster till människor med funktionshinder sedan 2001. Idag, nästan 10 år senare hjälper vi, med utgångspunkt från huvudkontoret i Boden, människor över stora delar av Sverige, dygnet runt, 365 dagar per år. Trots detta är vi inte svårare att nå än att du dagligdags, när helst du behöver når delägarna Lennart Eman och Mattias Hjelte på kontoret uppe på Erikslund.

För mer information och bokning av personligt möte, kontakta:
Nils Gustavsson
Tel: 070-657 70 26
E-post: nils.gustavsson@inrekraft.se