Att försöka vara med och beklä vardagen i så utmanande färger som möjligt för våra nuvarande, eller blivande kunder är en del av vårt uppdrag och vår mission. För - vi är helt övertygade om att vardagen för en medmänniska med ett funktionshinder, eller en funktionsnedsättning ska vara lika färgglad och utmanande som den är för oss som inte har ett funktionshinder.

Dock finns ofta, men inte alltid en del trösklar vilka vi anser vara vårt uppdrag att försöka minimera, montera bort, eller bara vara behjälplig med att ta sig över.

Därav lanserar vi hösten 2014 ett par aktiviteter möjliga att genomföra, med vår hjälp, för dig som nuvarande, eller blivande "Inre Kraft kamrat". Du läser mer om dom i rullistan ovan.